Služby

Ve spolupráci se specialisty na řízenou reprodukci koz, ovcí, jelenů, muflonů a daňků a inseminačními stanicemi v ČR, EU i mimo zajistíme:
  • nákup a prodej plemenných zvířat v rámci EU
  • nákup a dovoz inseminačních dávek a embryí v rámci EU a třetích zemí
  • synchronizaci ovulace a superovulace u samic
  • umělou inseminaci (transcervikální nebo laparoskopickou)
  • embryotransféry laparoskopickou metodou
  • odběry a zpracování ejakulátů i post mortem
  • kryokonzervaci spermií a embryí
  • vyšetření DNA v molekulárně-genetické laboratoři
  • genetické poradenství
  • přeprava živých zvířat - certifikovaný přepravce SVS a MZe