CL - Pseudotuberkulóza

(Caseous Lymphoma)

 
Pseudotuberkuloza – kaseózní lymfadenitida, bývá způsobena Corynebacterií pseudotuberculosis (gram pozitivní tyčinka- dusičnan negativní skupina u koz a ovcí). Jde o chronické a opakující se onemocnění. Do těla se dostávají bakterie neporušenou, ale i porušenou kůží a sliznicemi. Ty se dále šíří v organismu prostřednictvím krevního řečiště nebo lymfou. Počáteční infekce může být bez příznaků. Někdy se u ovcí a koz ale objevují horečka, nechutenství, chudokrevnost aj. Typické pro toto onemocnění jsou hnisavé záněty mízních uzlin - hlava, krk, oblast nad vemenem. 
 
Tyto pak mohou vytvořit píštěle, kterými na povrch vytéká nakažlivý – vysoce infekční - hnisavý sekret. Ložisko se na stejném místě objevuje opakovaně. Mimo tyto uzliny, které jsou hmatatelné, se zánětlivá ložiska mohou objevovat také např. v oblasti plic a jater. Méně časté příznaky jsou také kaseózní bronchopneumonie, artritidy, potraty, zánětlivá ložiska na centrální nervové soustavě – zánětlivá ložiska hypofýzy, záněty páteře, které vedou k ochrnutí ovcí. Zřídka dochází k zánětům mléčné žláze – mastitidě. U beranů i kozlů mohou být postiženy tříselné uzliny, vedoucí ke krátkodobé neplodnosti. S pokračujícím věkem se množství ložisek zvyšuje. Výše popsané příznaky jsou typické pro dospělá zvířata s tím, že až 40 % stáda obvykle má povrchové abscesy (krk, hlava). Ložiska jsou různé velikosti a vyplňuje je zeleno-žlutý nebo bílý hnis. U ovcí se uvádí, že ložisko připomíná cibuli – na průřezu jsou viditelné vrstvy. U koz je obsah obvykle měkčí a pastovitý.
 
Diagnostika spočívá v mikrobiologickém vyšetření ložisek, kdy při odběru se dbá, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku jinými mikroorganismy. Vyšetření je dobré, aby se rozlišili případní jiní původci onemocnění – vyvolávající také záněty mízních uzlin (arcanobacterie, stafylokoky, pasteurella, fusobacterium). Testy jsou založeny na stanovení protilátek proti exotoxinu fosfolipázy D. 
 
Přestože jsou bakterie citlivé na antibiotika (penicilin), bývá léčba často neúspěšná, protože se tyto těžko dostávají přes vrstvy abscesu – zánětlivého ložiska (horší průnik a účinnost v ložisku). Při chirurgickém ošetření – odstranění, dochází k často k jejich opakování na tom samém místě. Doporučeno je, aby se zvířata vyřazovala ze stáda. Pokud jsou chovatelsky cenná, pak je potřeba rány řádně ošetřit, aplikovat antibiotika a hlavně dbát na velmi vysokou osobní hygienu (přenos na ostatní zvířata apod.). Postižená zvířata se stříhají jako poslední (nutná průběžná desinfekce ran, nůžek, strojků apod. – např. jodové preperáty). Nutné je oddělení (izolace) zvířat s příznaky od těch bez příznaků. 
 
Existuje v zahraničí (u nás bohužel nevím) vakcinační program proti pseudoTBC. Ale ani ten není spásný (opakované očkování každé 4 a 6 měsíců). Doporučené je proto serologické vyšetření nakoupených zvířat a také jejich případná izolace před včleněním do stáda. Do chovu bývá infekce zavlečena: dopravními prostředky jiných chovatelů, použitým nářadím, kontaminovaným krmivem, stříhacími strojky střihačů ovcí – přenos mezi chovy. Při využívání komerčních střihačů je dobré dbát na pravidla - desinfikované holínky a desinfikované pomůcky pro stříhání, čistý oděv. Nemoc se po zavlečení do stáda obvykle objevuje do 1 až 3 měsíců. 
 
Další články: 
Zdroje: Časopis Veterinářství č. 1/2016 
Z. Kazatelová, I. Šimková, J. Illek - Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 

          
 

 

Alternativní léčba

TEXAS VET NEWS
By Dr. Bob Judd, DVM and the Texas Farm Bureau
Texas Farm Bureau Radio Network
 
Draxxin Treatment For Caseous Lymphadentitis
Caseous lymphadenitis is a common diesase in sheep and goats and today on Texas Vet News we are going to talk about a new treatment for this disease.  The disease is caused by a bacterium and causes multiple abscesses of the lymph nodes, skin, and internal organs.  The most common treatment of the disease includes surgically lancing the abscesses, flushing the wounds with a dilute iodine solution, and treating with penicillin. The problem with lancing these abscesses is that the infectious material is allowed to drain and contaminate the environment.  Injectable antibiotics have been used in the past but it is difficult to get a good concentration of antibiotic inside the abscesses because they are so thick walled. 
 
However, the veterinarians at Texas A&M recently published a paper on two new techniques to treat these cases in Boer goats using an antibiotic called Draxxin that is approved for respiratory disease in cattle and swine.  The first new technique is to stick a needle in the abscess’s and inject saline into the abscess, then draw out as much material out of the abscess as possible and inject the abscess with draxxin.  The second new technique is to stick a needle in the abscess, inject saline, and draw out as much material as possible and then give an injection of Draxxin in the animals neck.  Results indicated that these treatments were effective as an alternative to treatment of the disease.  Although lancing the abscesses was still the most effective treatment, the treatments with Draxxin should be considered as it decreases contamination on the farm.
 
Hear the audio of this program at the Texas Farm Bureau Network.
Date Published: 1/19/2010 7:42:00 PM

HOME - REAL ESTATE ROATÁN

OSTROV ROATÁN Stále zelený ostrov v Karibiku. Pojďme se na něj podívat...Další info... ROATÁN V MÉDIÍCH Před pár lety ještě neznámý ostrov. Jak je na tom dnes...Další info... INVESTICE Jak zajímavá může být investice tak daleko od domova...Další info... NEMOVITOSTI NA PRODEJ, OSTROV ROATÁN, KARIBSKÉ MOŘE Pozemky a domy na prodej Roatán, Karibik PORTFOLIO Naše...